Vous trouverez ci-dessous une liste d’activités à faire dans la région, ainsi que les coordonnées de la Maison du Tourisme de la région de Han-sur-Lesse ainsi que de l’office du tourisme.
U zult hieronder een lijst van activiteiten vinden om in de regio te doen, evenals de adressen van het Huis voor Toerisme van het gebied van Han-sur-Lesse evenals van Het VVV-kantoor.

Rue de Behogne, 5 5580 Rochefort
Tél : +32(0)84/34.51.72
Fax : +32(0) 84/36.79.30
Mail : info@valdelesse.be
URL : www.valdelesse.be

Place Theo Lannoy 5580 Han-sur-Lesse
Tél / Fax : +32 (0)84/37.75.96
Mail : han.tourisme@skynet.be
URL : www.valdelesse.be

 

Voici les différentes attractions qui vous y sont proposées :
De volgende activiteiten verwachten u :

Adresse/ Adres

Rue Joseph Lamotte 2
5580 Han-sur-Lesse - Rochefort
Tél. : +32 (0)84 377 213


Site touristique et archéologique depuis le milieu des années ’80, le château de Rochefort délivre peu à peu ses secrets, notamment grâce aux fouilles du puits. Une partie des objets retrouvés sur le site est visible au musée du château.

Het kasteel van Rochefort is al sinds het midden van de jaren ’80 een toeristische en archeologische site en geeft maar langzaam zijn geheimen prijs, onder meer via het opgraven van de waterput. Een gedeelte van de voorwerpen die op het terrein werden teruggevonden, zijn te bezichtigen in het museum van het kasteel.

Adresse / Adres

rue Jacquet
5580 Rochefort
Tél. : +32 (0)84 214 409

Adresse/ Adres

Drève de Lorette
5580 Rochefort
Tél. : +32 (0) 84 212 080

Situé à l’entrée de la ville de Rochefort, l’archéoparc a été créé sur les vestiges d’une imposante villa gallo-romaine. Les ateliers proposés aux visiteurs individuels et aux groupes sont basés sur des recherches en « archéologie expérimentale ». On étudie comment nos ancêtres cultivaient la terre, construisaient leur maison, cuisinaient leur repas…..Bref, on retrouve leur mode de vie en se basant sur l'expérience et on teste en changeant, à chaque essai, d'infimes paramètres, jusqu’à obtenir un fonctionnement plausible pour l’époque. Un monde inconnu, voire même oublié, se profile alors devant les yeux des visiteurs.

Aan de inkom van het stadje Rochefort ligt een archeopark dat werd opgericht op de imposante resten van een Gallo-Romeinse villa. Individuele bezoekers en groepen kunnen er terecht in ateliers die gebaseerd zijn op onderzoek volgens de experimentele archeologie. Er wordt proefondervindelijk bestudeerd hoe onze voorouders de grond bewerkten, hun huis bouwden, kookten ... Kortom, u zoekt er hun manier van leven terug, op basis van de ervaring. U kunt ze uittesten, door bij elke poging enkele kleine parameters te veranderen, tot u een manier heeft gevonden die mogelijk was voor die periode. Een ongekende wereld, zelfs een vergeten wereld, ontplooit zich zo voor uw ogen.

Adresse/Adres

Malagne 1
5580 Rochefort
Tél. : +32 (0) 84 222 103

Pêche en étang et petite restauration.

Visserij in vijver en kleine restauratie.

Adresse / Adres

rue de St Hubert 75
6953 Masbourg
Tél. : +32 (0) 84 345 745 ou +32 (0) 475 462 175

www.piscimasblette.com

Redécouvrez le somptueux château de plaine de Wallonie avec sa nouvelle  présentation de la vie seigneuriale aux  17ème et 18ème siècles ainsi que son musée de la Nature entièrement rénové.
Poursuivez votre visite dans la Zone Humide à travers le parcours ludique et didactique où petits et grands pourront observer la faune et la flore typiques de la Famenne.

Ontdek het mooiste in een vlakte gelegen kasteel van Wallonië. Op een volledig vernieuwde manier wordt het leven op een heerlijkheid in de zeventiende en achttiende eeuw hier tot leven gebracht. Ook het natuurmuseum is gerenoveerd.
U kunt uw bezoek verderzetten via een speels en tegelijk didactisch parcours doorheen het omliggende moerasland. Zo kunt u kennis maken met de fauna en flora van de Famenne

Adresse / Adres

rue du Château 8 7
5580 Lavaux-Sainte-Anne - Rochefort
Tél. : +32.84388362

Embarquez pour une cascade de shows, une odyssée fantastique depuis le Big Bang des origines de l’univers jusqu’aux projets les plus futuristes de l’exploration spatiale.
Une réalisation unique en Europe : un parcours-spectacle multisensoriel où l’immensité spatiale prend vie et forme grâce à une multitude d’effets spéciaux. 
Le Temple des Planètes, le laboratoire Columbus et a Station Spatiale Internationale n’aura plus de secret pour vous.

Doe uzelf een droomreis, een buitengewoon schouwspel cadeau. Reis mee langs een opeenvolging van shows, een fantastische zwerftocht van de Big Bang bij het begin der tijden tot de meest futuristische projecten van de ontdekkingstochten in de ruimte.
Een unieke productie in Europa : een tocht langs voorstellingen die uw zintuigen op de proef stellen, waarbij de oneindigheid van het heelal tot leven komt dankzij de magie van licht, kleuren, klank en beeldprojectie. De tempel van de planeten, het Europees laboratorium Columbus en het Internationale Ruimtestation hebben voor u nadien geen geheimen meer.

Adresse / Adres

Rue devant les Hêtres 1
6890 Transinne - Saint-Hubert
Tél. : +32.61650133

Sur réservation, vous pouvez choisir un guide francophone, néerlandophone ou anglophone. Expnature propose aussi des randonnées pédestres et des promenades en Vtt pour différents niveaux.

Vertrek van op de Place de l’Etang van Marche-en Famenne.
Mits afspraak kunt u kiezen tussen een Franstalige, Nederlandstalige of Engelstalige gids. ExPnature organiseert ook wandeltochten en mountainbiketochten, met een verschillende moeilijkheidsgraad.

Adresse / Adres

Centre Culturel et sportif chaussée de l'Ourthe
Marche-en-Famenne
Tél. : +32.84316193

Au cœur des forêts ardennaises, le domaine du Fourneau Saint-Michel dévoile sa richesse. Il regroupe l'ensemble des Musées Provinciaux Luxembourgeois : le Musée du Fer et de la Métallurgie ancienne, le Musée de la Vie rurale en Wallonie et le Musée de l’histoire de la forêt d’Ardenne.

In het hart van de Ardense bossen, ontsluiert het domein van Fourneau Saint-Michel zijn rijkdom. Het hergroepeert het geheel van de Provinciale musea van Luxemburg: het Musée du Fer et de la Métallurgie ancienne (het Museum van het IJzer en van de oude Metaalnijverheid), het Musée de la Vie rurale en Wallonie (het Museum van het Landelijke Leven in Wallonië) en het Musée de l’histoire de la forêt d’Ardenne (het Museum van de Geschiedenis van het Ardense Bos).

Adresse/ Adres
6870 Saint Hubert
Tél. : +32.84210890

Lorsque vous arrivez à proximité du lieu, le château apparaît, comme un mirage, au milieu du panorama forestier. Cette vision magnifique charme d'emblée le visiteur. Daté du 13ème siècle, Vêves possède une partie plus moderne construite au 18ème. Il garde aussi la trace de nombreux travaux effectués au 15ème suite à une destruction partielle (tel le porche). Le parcours à l'intérieur du château vous fera découvrir de très belles pièces, comme la salle d'arme ou les chambres, où sont en plus exposés énormément d'objets d'art des différentes époques du château.

Naarmate u het kasteel nadert, doemt het als een fata morgana op temidden van een wijds boszicht.  Dit prachtige zicht charmeert de bezoeker meteen. Vêves dateert uit de 13de eeuw en heeft ook een moderner gedeelte dat in de 18de eeuw gebouwd werd. Er zijn ook nog sporen bewaard van de talrijke werken die tijdens de 15de eeuw werden uitgevoerd na een gedeeltelijke vernietiging (zoals de poort). Het parcours binnenin het kasteel toont u prachtige ruitmes, zoals de wapenzaal of de kamers, waar talrijke kunstvoorwerpen uit de verschillende periodes van het kasteel staan tentoongesteld.

Adresse / Adres

Noisy 5
5561 Celles (Dinant)
Tél. : +32.82666395

Venez vous essayer à la pratique du paintball; Le paintball est un sport alliant défoulement, stratégie, esprit d'équipe et franche rigolade (Le tout encadré par un moniteur).

Le Paintball à la Ferme Aventure est une activité idéale pour une sortie d'entreprise, un enterrement de vie de garçon, un anniversaire ou tout simplement pour vous amuser entre amis ou en famille.

Kom maar paintball spelen. Deze sport verenigt ontspanning, strategie, team spirit en plezier, dit alles onder toeziend oog een ervaren begeleider (monitor).

Paintball Ferme Aventure is ideaal voor bedrijven, vrijgezellenfeesten, vriendengroepen, verjaardag, ... .

Adresse / Adres
Chemin Herdawe 20
6980 BEAUSAINT
(La Roche-en-Ardenne)
Tél.: +32 (0)494 84 09 43

info@ferme-aventure.be